2013

הכנס ה-21 של האגודה למדעי המרעה יתקיים ביום שני 6.5.2013 (הרצאות) וביום שלישי 7.5.2013 (סיור). ההרצאות תערכנה באודיטוריום ברמת הנדיב.

לתכנית הכנס ולפרטים נוספים
רשות המרעה