2013

תאריך אחרון להגשת בקשות להקצאות מים לשנת 2013 למעט ניודים והעברות מים הוא יום ה' 9.5.2013.