2013

הערות לנוהל זה בלבד, יש להעביר לוועדת המכסות, לכתובת מועצת החלב הרשומה מטה, עד ליום 25.4.2013 ו/או לכתובת meital@milk.org.il
לאחר קבלת הערות הציבור ודיון בהם, יגובש נוהל סופי לניוד המכסות כאמור.

לנוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2013 עד 2016 - טיוטה להערות הציבור