2013

נוהל ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5177 מיום 21.10.12 – מסלול א' - "מתווה לוקר"

פרטים נוספים באתר מועצת החלב בכתובת:
http://www.halavi.org.il/scandir/scandir156.htmניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5177 מיום 21.10.2012
טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב