2013

הרשימה מעודכנת ליום 30.9.2013 ומשקפת אך ורק את עצם הרישום במועצה.
קיימות מכסות עם מגבלות משפטיות מכוח צווי בתי משפט, משכונות, החלטות ועדת המכסות של המועצה ועוד, ויש לברר עם אגף התכנון במועצה את סטאטוס המכסה לפני כל התקשרות עם בעל המכסה.

לרשימה המלאה