2013

בהמלצת משרד החקלאות, ולאור פניות חקלאים, הוחלט לפתוח מועד חדש להזמנת עובדים עונתיים לחקלאות מסרי לנקה, לתקופות של עד 8 חודשים החל מדצמבר 2013, בכפוף להוראות נוהל מנהל מינהל מספר 12\65 מיום 19.05.2013 כפי שתוקנו בנוהל 13\22 ביום 11.06.2013 בענין "הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2013".

להודעה המלאה ולפרטים נוספים