2013

בהמלצת משרד החקלאות, ולאור פניות חקלאים, הוחלט לפתוח מועד חדש להזמנת עובדים עונתיים לחקלאות מסרי לנקה, לתקופות של עד 8 חודשים החל מדצמבר 2013, בכפוף להוראות נוהל מנהל מינהל מספר 12\65 מיום 19.05.2013 כפי שתוקנו בנוהל 13\22 ביום 11.06.2013 בענין "הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2013".

להודעה המלאה ולפרטים נוספים

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020