2014

בהתאם להודעתנו מיום 20.8.2014 תאריך אחרון להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זרים נקבע ליום 18.9.2014

תזכורת להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זרים ופרטים להגשת הבקשות