2014

 

 

המלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל במועצה האזורית מרום הגליל (כפר שמאי), פרסום שניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/Grazing_marom_galil.aspxהמלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל במועצה האזורית מרום הגליל (כפר שמאי), פרסום שני
הזדמנות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/ovdim_zarim_haarach_2015.aspxהזדמנות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/agriculture_Volunteers_2015.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/heterim_ovdim_zarim.aspxהארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
הודעה על הארכת מועד להגשת השגות למקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/harach_mekadmim.aspxהודעה על הארכת מועד להגשת השגות למקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
הודעה בדבר הארכת מועד נוסף להגשת חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hodaa_haarchat_moed.aspxהודעה בדבר הארכת מועד נוסף להגשת חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mekadmim_2015.aspxמקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
הארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות באזור עוטף עזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/haaracha_oved_zar.aspxהארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות באזור עוטף עזה
הודעה למשווקי ביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hodaa_meshavkey_beytzim.aspxהודעה למשווקי ביצי מאכל
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015 - עדכון אוקטוברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/codes2015.aspxקודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015 - עדכון אוקטובר
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hokhagalil4.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2014
תזכורת להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/bakasha_ovdim.aspxתזכורת להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זרים
בדיקת הגדלת שטחים בשנת 2014 לצורך נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hagdalat_shtachim.aspxבדיקת הגדלת שטחים בשנת 2014 לצורך נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2015
הודעה בדבר הארכת מועד הגשת חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/foreign_workers_postpone.aspxהודעה בדבר הארכת מועד הגשת חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/tikrat_hakzaa_maim.aspxתקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/ovdim_zarim_zuk_eitan.aspxהוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/ovdim_onatiim_2014.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 – עדכון לנוהל שפורסם ב 31.12.13https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/reiya_shtachim2014.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 – עדכון לנוהל שפורסם ב 31.12.13
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mekadme_hakzaa_2015.aspxמקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הוויסות בענף החלב רבעון 3 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mechir_gelem_chalavqtr314.aspxעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הוויסות בענף החלב רבעון 3 2014
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/Subsidies_chok_galil_qt3.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mifkad_ovdim_zarim_2015.aspxהודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
פנייה לבדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hasakat_ovdim_onatiim.aspxפנייה לבדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/tyotat_tikun_takanot_maim_2014.aspxתקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/subsidia_eggs_qtr2_2014.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2014