2014

בהמשך להודעתנו מיום 09/11/2014 בעניין הגשת השגות למקדמי הקצאה לעובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, הוחלט לתת הארכה עד ליום חמישי 04/12/2014.

את ההשגות יש להגיש כפי שפורסם בהודעה המקורית בדואר אלקטרוני אל מר ראיף פלאח: RaefF@moag.gov.il,  או בפקס מספר 03-9485810, בהתאם למפורט במסמך המצורףלהודעה על הארכת מועד להגשת השגות למקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
להודעה על מקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים לשנת 2015

 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה