2014

בהתאם לבדיקת עלויות הוויסות (ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה) במחלבה המווסתת, עדכון המחיר המזערי לחלב בקר (מחיר המטרה) ועפ"י עקרונות העדכון של מחירי חומרי הגלם ותעריפי הוויסות, להלן המחירים המרביים ברבעון שלישי לשנת 2014.

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הוויסות בענף החלב רבעון 3 2014