2014

לאור פניות ציבור החקלאים, הוחלט באופן חריג, לתת הזדמנות להגשה מאוחרת של חוברות המפקד החל מיום 25/12/14 ועד ליום 31/12/14 וזאת על מנת לבחון מתן המלצה לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה, להקצות לפחות היתר אחד לשנת 2015, לכל פונה אשר בקשתו תוגש באיחור ובכפוף לבחינת זכאותו לקבלת המלצה כאמור.
לפרטים נוספים - הזדמנות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015