2014

לאור המצב הביטחוני באזור המבצע הצבאי "צוק איתן", מתבקשות כל הלשכות הפרטיות בחקלאות לפעול באופן מידי להשים כל עובד זר לחקלאות, המבקש לעבור לאזור אחר מחמת הלחימה, אצל חקלאי בעל היתר העסקת עובדים זרים בתוקף, שיעסיקו באזור אחר, וזאת באופן זמני ועד סוף הלחימה.

להוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
להנחיות פיקוד העורף בשעת חרום בשפה התאית

 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה