2014

לאור המצב הביטחוני באזור המבצע הצבאי "צוק איתן", מתבקשות כל הלשכות הפרטיות בחקלאות לפעול באופן מידי להשים כל עובד זר לחקלאות, המבקש לעבור לאזור אחר מחמת הלחימה, אצל חקלאי בעל היתר העסקת עובדים זרים בתוקף, שיעסיקו באזור אחר, וזאת באופן זמני ועד סוף הלחימה.

להוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
להנחיות פיקוד העורף בשעת חרום בשפה התאית