2015

על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל עד יום ה -  21.5.2015.

לקבלת המלצת משרד החקלאות יש לפנות למחוז משרד החקלאות הרלבנטי. עבור מגישי בקשות רעייה יש להציג:
אישור חיסונים עדכני מטעם הלשכה הווטרינרית המחוזית
אישור על ניהול ספרים וטופס 1220 ממס הכנסה.

הודעת רשות מקרקעי ישראל בעניין השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 -2016