2015

מצ"ב טיוטה להערות הציבור לקול קורא לתמיכה בפעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות.
הערות לטיוטת הנוהל יש לשלוח לד"ר אורית גינזבורג עד ה- 24.11.15 שעה 13:00  oritg@moag.gov.il
קול קורא 2015 - חינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות