2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה שהתפנו באזור המועצה האזורית גליל עליון ומרום הגליל.

ניתן להגיש את הטפסים עד ליום א' 6.12.2015, כ"ד כסלו תשע"ו.
לא יתקבלו פניות שיוגשו לאחר המועד או ללא כל המסמכים הדרושים.

מגדל המעוניין יגיש בקשה לעניין זה בטופס המצורף כנספח ב' באמצעות שליחתו בדואר או בדואר אלקטרוני עד לתאריך הנקוב מעלה לאחת מהאפשרויות הבאות:
העברת הטפסים למחוז גליל-גולן של משרד החקלאות
שעות קבלת קהל במשרדי המחוז בקרית שמונה בימי ראשון או בעכו בימי חמישי.
8:00-12:00 ניתן להגיע ללא צורך בתיאום מראש.
בשאר הימים- בתיאום בלבד.
טל: 04-6816100
פקס: 04-6902597
למידע נוסף ניתן לפנות למתכנני מחוז גליל-גולן, של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יניב חן במייל: yanivh@moag.gov.il או שחף רונן במייל: ShahafR@moag.gov.il
או במייל אל ד"ר אורית גינזבורג
מנהלת תחום שטחים פתוחים, הרשות לתכנון
בכתובת:  oritg@moag.gov.il
בכל מקרה על המגיש לוודא כי כל המסמכים הוגשו בקשתו נקלטה בזמן מול הגורמים אליו פנה.


קול קורא 4 - סאסא שטח מספר 1
קול קורא 5 - סאסא שטח מספר 2
קול קורא 6 - סאסא שטח מספר 3
קול קורא 7 - סאסא שטח מספר 5
קול קורא 8 - סאסא שטח מספר 6