2015

במסגרת תכנית עבודה לפיתוח תשתיות במרעה לשנת 2015, הנכם מוזמנים להגיש בקשה בהתאם לפריטים המצויים ברשימה המצורפת.
יש לדרג את הבקשות ולצרף מפה עם סימון בעת בקשה לגידור.

בנוסף, יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. כרטיס מגדל מהלשכה הווטרינרית.
2. חוזה ומפת שטחי המרעה שהנכם שוכרים מרשות מקרקעי ישראל.
3. מכתב מנמק (אם נשלח בדואר/דואר אלקטרוני).

את הבקשה יש להגיש במשרדי המחוז בקרית שמונה בימי ראשון או בעכו בימי חמישי.
שעות קבלת קהל:
12:00-08:00 ללא צורך בתיאום מראש.
בשאר הימים - בתיאום בלבד.
מועד אחרון להגשת בקשות: 15.03.2015

כמו כן, ניתן להגיש עד לאותו תאריך בדואר אלקטרוני למתכנני המחוז או בפקס: 04-6902597 (לציין עבור השקעות במרעה). 

בכל מקרה, עליכם לוודא שבקשתכם הגיעה במועד ונקלטה.
טלפון במחוז: 04-6816100 
 
מגדל שקיבל חומר או מתקן מרשות מרעה ולא עשה בו שימוש, לא יאושרו לו בקשות תשתית אחרות עד להשמשת המתקן או החומר.


מכתב למגדלים - בקשת תשתיות במרעה לשנת 2015