2015

מצ"ב טיוטת מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית.
הערות לטיוטת מבחנים אלו יש לשלוח לד"ר אורית גינזבורג עד ליום ב' 30.11.2015, י"ח כסלו תשע"ו, בדואר האלקטרוני, בכתובתoritg@moag.gov.il.

לעיון בטיוטת מבחני התמיכה בקבוצות מתנדבים לשנת 2016