2016

ניתן להגיש את הטפסים עד ליום שני, כ"ט תשרי תשע"ז,  31.10.2016.
לא יתקבלו פניות שיוגשו לאחר המועד, או ללא כל המסמכים הדרושים.


מגדל המעוניין, יגיש בקשה לעניין זה בטופס המצורף כנספח ב' בקישור, באמצעות שליחתו בדואר, פקס או בדואר אלקטרוני עד לתאריך הנקוב מעלה, לאחת מהאפשרויות הבאות:

העברת הטפסים למחוז מרכז  של משרד החקלאות
שעות קבלת קהל במשרדי המחוז בחדרה בימי א'-ה' בשעות: 8:30-14:00
טל: 03-6303411
פקס: 03-6303408

למידע נוסף ניתן לפנות למתכננת, טובית שושן בדוא"ל: tovits@moag.gov.il

 

בכל מקרה על המגיש לוודא כי כל המסמכים הוגשו בקשתו נקלטה בזמן מול הגורמים אליו פנה.  

 

**הערה:  נבהיר כי חלה טעות סופר בפרסום מתאריך: ה' אלול התשע"ו,  08/09/2016 בתנאי הסף להגשה סעיף מספר ג.2 , להלן נוסח הסעיף המעודכן:

ג.2 מספר ראשים מינימלי למתן המלצה: 50 ראש צאן (אימהות), 40 ראש בקר (אימהות).

קול קורא מס' 11-המלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל בתחום שמורת הטבע הר הכרמל (רכס כרמיה) - תנאים להגשת בקשה

 

 

הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי