2016

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, מפרסמת "קול קורא" להכרה ביצרני חלב בקר חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת 2016, על גבי נספח א', יש להגיש עד ליום 15.8.2016.

בקשות שיתקבלו במשרדנו, מכל סיבה שהיא, לאחר מועד זה, לא יטופלו.

לפניה המלאה

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א'

למתווה להקמת רפת – נספח ב'
 

לידיעתכם, ביום 5.7.2016 בשעה 11:00 יתקיים במשרד החקלאות בבית דגן מפגש הסבר בנושא הקמת רפת חדשה.
 
על המעוניינים להשתתף במפגש,  להירשם במשרדי מועצת החלב בדוא"ל office@milk.org.il
 ​