2016

לתשומת לבכם, בקשות להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצים לשנת 2017 יש להגיש עד ליום שלישי, י"ד חשוון, 15/11/2016, אל חשב המועצה לענף הלול, בכתובת: ת.ד 7133, רחוב  קפלן 2 ת"א, מיקוד 61071, או בפקס מספר:  03-6952195 - זאת בהתאם לדרישות שפורסמו במכתב החשב אשר נשלח למשווקי ביצי המאכל.

לשאלות או בירורים ניתן לפנות לאגף החשב במועצת הלול בטלפון 03-6952320.