2016

הודעה על תיקון מבחני התמיכה (סעיף 9ב') ופירסום מחדש של המבחנים

המשרד מבקש לעדכן על תיקון סעיף 9ב' במבחני התמיכה ומחיקת האמור "לא ייתמך מוסד ציבור הנתמך לפי המבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור (סיוע ותמיכה באחזקת מתנדבי שנת שירות והפעלתם)".

כמו כן, לאור עדכון זה במבחני התמיכה ופרסום המבחנים מחדש, תינתן הארכה בהגשת הבקשות לתמיכה עד ליום א' (ג' אדר ב' תשע"ו), 13.03.2016 בשעה 13:00.

בקשות התמיכה לשנת 2016, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: www.gov.il  - פורטל תמיכות והן על-ידי הגשת אוגדן הטפסים (המצורף מטה) באופן ידני (סט מקור + 2 העתקים) במחוזות המשרד הרלבנטים, לפי הפירוט הבא:

 

מחוז הנגב:
אתי אביב (ראש ענף שרות לחקלאי):  089920980, etia@moag.gov.il
ליאורה אברהם (מתכננת):  089920990 או 0506241112, Lioraa@moag.gov.il

 

מחוז העמקים (למתכנני המחוז):
טלפון:  04-6489101
ענבל אגוזי: 050-6241201, Inbale@moag.gov.il
אהרון בר ניצן: 050-6241237, aharonb@moag.gov.il
וחיד קבלאן: 050-6241164, wahid@moag.gov.il
צופיה בן דוד: 050-6241202, tzofiab@moag.gov.il
דרורה נחום: 050-6241153, DroraN@moag.gov.il

האדי חלבי: 050-6243987, HyadiH@moag.gov.il
אמיר עלי: 050-6241830, AmirAl@moag.gov.il

 

מחוז גליל-גולן:
יניב חן (מתכנן): 04-6816100, yanivh@moag.gov.il

 

בקשות ואוגדני טפסים שיוגשו לאחר תאריך זה לא יתקבלו והבקשה תדחה.

הגשת טפסי האוגדן הינם בנוסף לטפסים המתחייבים להגשה במערכת המרכב"ה והם משלימים להם ואינם באים במקומם. על כל גוף מגיש לוודא כי ההגשה במערכת המרכב"ה בוצעה במלואה.

חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013 הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל  התמיכות המרכבה מחויבים  לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים.
גופים אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות יפנו לבירור מול אשת הקשר כמפורט מטה על מנת לקבל הנחיות מתאימות.

אם מתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.
לתשומת לבכם, כיוון שההגשה נערכת במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס – על כן מומלץ להזדרז ולהגיש את הטפסים בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון.

בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך הנקוב מעלה. בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט ואת כל הטפסים הנדרשים באוגדן הטפסים המצורף מטה, או שתוגש לאחר המועד הנקוב מעלה - לא תובא לדיון.

אשת הקשר המשרדי לצורך בירורים הנה ד"ר אורית גינצבורג, הזמינה בטלפון: 03-9485815 או באימייל: oritg@moag.gov.il וכמו כן אצל אנשי הקשר במחוזות במשרד המפורטים מעלה.​

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspxיישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040