2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם להערות הציבור של מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2017.

את ההערות יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il

מועד הגשת הערות סופי: כ"א חשוון תשע"ז, 22 בנובמבר 2016 בשעה 13:00.

לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

 

תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים 2017 - טיוטה להערות הציבור

עיקרי השינויים בנוהל לשנת 2017

 

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspxיישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040