2017

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור אשדות נשר 

ניתן להגיש את הטפסים עד יום ראשון, 21.01.2018, ה' בשבט תשע"ח

לא יתקבלו פניות שיוגשו לאחר המועד או ללא כל המסמכים הדרושים.

מגדל המעוניין יגיש בקשה לעניין זה בטופס המצורף כנספח ב' בקישור באמצעות שליחתו בדואר, פקס, או בדואר אלקטרוני עד לתאריך הנקוב מעלה לאחת מהאפשרויות הבאות:

העברת הטפסים למחוז מרכז  של משרד החקלאות 
שעות קבלת קהל במשרדי המחוז בחדרה בימי א'-ה' בשעות: 8:30 - 14:00 
טל: 03-6303411
פקס: 03-6303408

למידע נוסף ניתן לפנות למתכננת, טובית שושן בדוא"ל: tovits@moag.gov.il​
בכל מקרה על המגיש לוודא כי כל המסמכים הוגשו בקשתו נקלטה בזמן מול הגורמים אליו פנה.