2017

מכסות לענף הבקר לחלב

מכסות לענף הכבשים לחלב  

מכסות לענף העיזים לחלב  

מועד הגשת הבקשות  

את הבקשות יש להגיש לוועדת המכסות במועצת החלב עד לתאריך 11.6.2017 דרך החורש 4, יהוד 5610002 ת.ד. 97 טל: 03-9564750

מפגש הסבר  

ביום 22/5/2017 בשעה: 10:30 תקיים ועדת המכסות מפגש הסבר. 
במפגש זה, תינתן סקירה על ענף החלב, הליך הכרה ביצרנים חדשים ומענה לשאלות. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגש זה. 
על המעוניינים להשתתף במפגש, להירשם במשרדי מועצת החלב בדוא"ל: office@milk.org.il                       
יש להגיע למפגש עם תעודה מזהה. 

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
משרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/online-marketing.aspxמשרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטלי