2017

מכסות לענף הבקר לחלב

מכסות לענף הכבשים לחלב  

מכסות לענף העיזים לחלב  

מועד הגשת הבקשות  

את הבקשות יש להגיש לוועדת המכסות במועצת החלב עד לתאריך 11.6.2017 דרך החורש 4, יהוד 5610002 ת.ד. 97 טל: 03-9564750

מפגש הסבר  

ביום 22/5/2017 בשעה: 10:30 תקיים ועדת המכסות מפגש הסבר. 
במפגש זה, תינתן סקירה על ענף החלב, הליך הכרה ביצרנים חדשים ומענה לשאלות. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגש זה. 
על המעוניינים להשתתף במפגש, להירשם במשרדי מועצת החלב בדוא"ל: office@milk.org.il                       
יש להגיע למפגש עם תעודה מזהה. 

 

 

הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות