2017

​​​​​​​​​​​​

 

 

משרד החקלאות בוחן האפשרות להכיר בהגדלת שטחי גידול לקראת הקצאת עובדים זרים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/ovdim_zarim_haksaa.aspxמשרד החקלאות בוחן האפשרות להכיר בהגדלת שטחי גידול לקראת הקצאת עובדים זרים לשנת 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור אשדות נשרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/Ashdot_Nesher.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור אשדות נשר
הודעה על מועדי הגשת בקשות להעסקת עובדי חקלאות עונתיים זרים חוזרים מסרילנקה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/srilanka.aspxהודעה על מועדי הגשת בקשות להעסקת עובדי חקלאות עונתיים זרים חוזרים מסרילנקה לשנת 2018
מידע לצורך קביעת הקצאות לשנת 2018 לחקלאות - מים שפירים במערכת הארצית https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/meida_hakzaa_2018.aspxמידע לצורך קביעת הקצאות לשנת 2018 לחקלאות - מים שפירים במערכת הארצית
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/nohal_mushkim_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2018
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/volunteer_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/mifkad_chaklay.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 4 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_Petem_bezim_qtr4_2017.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 4 לשנת 2017
​​מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018 - עבור גידולים שאינם ברשימת הגידולים המזכים בקבלת המלצה להקצאת עובדים זרים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/committee_mekadmim.aspx​​מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018 - עבור גידולים שאינם ברשימת הגידולים המזכים בקבלת המלצה להקצאת עובדים זרים
שינוי בהליך הנפקת רשיון נהיגה לאוכלוסיית העובדים זריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/Driving_licenses.aspxשינוי בהליך הנפקת רשיון נהיגה לאוכלוסיית העובדים זרים
הודעה על הארכת מועד לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018 עד ליום 31.8.17https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/zakaut_ovdim_zarim2018_2.aspxהודעה על הארכת מועד לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018 עד ליום 31.8.17
הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/zakaut_ovdim_zarim2018.aspxהודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/tmicha_maale_kineret_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017
קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/small_businesses.aspxקווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/shiur_Subside_qtr3.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2017
קול קורא למכסות ליצרנים חדשים בבקר, צאן ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/Kol_kore_lemichsot_leytzranim_hadashim_bebakar_tzaon_eizim.aspxקול קורא למכסות ליצרנים חדשים בבקר, צאן ועיזים
נוהל קליטת עובד זר בחקלאות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/nohal_klitat_oved_zar.aspxנוהל קליטת עובד זר בחקלאות
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים לשנת 2017 – עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/mivchaney_tmicha_mitnadvim_ogdan_metukan2017.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים לשנת 2017 – עדכון
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_petem_beizim_qtr2_2017.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/gush_katif.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2017
נתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/michsot_yosh_2017.aspxנתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 2017
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/bakasha_ovdim_zarim.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017
תקרת ההקצאה למים לחקלאות – עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/update_max_water.aspxתקרת ההקצאה למים לחקלאות – עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםתקרת ההקצאה למים לחקלאות – עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/michsat_hatala_2017.aspxהקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2017
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/michsot_beizim_yosh2017.aspxהקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2017