2017

​​​​​​​​​​​​

 

 

משרד החקלאות בוחן האפשרות להכיר בהגדלת שטחי גידול לקראת הקצאת עובדים זרים לשנת 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור אשדות נשר
הודעה על מועדי הגשת בקשות להעסקת עובדי חקלאות עונתיים זרים חוזרים מסרילנקה לשנת 2018
מידע לצורך קביעת הקצאות לשנת 2018 לחקלאות - מים שפירים במערכת הארצית
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2018
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 4 לשנת 2017
​​מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018 - עבור גידולים שאינם ברשימת הגידולים המזכים בקבלת המלצה להקצאת עובדים זרים
שינוי בהליך הנפקת רשיון נהיגה לאוכלוסיית העובדים זרים
הודעה על הארכת מועד לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018 עד ליום 31.8.17
הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017
קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2017
קול קורא למכסות ליצרנים חדשים בבקר, צאן ועיזים
נוהל קליטת עובד זר בחקלאות
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים לשנת 2017 – עדכון
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2017
נתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 2017
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017
תקרת ההקצאה למים לחקלאות – עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2017
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2017