2017

משרד החקלאות מודיע על הקצאת חמש מכסות למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון, בהיקף של 500,000 ביצי מאכל.
ניתן להגיש בקשות במחוזות המשרד עד לתאריך 10.4.2017 לפי הפירוט בקול הקורא המצ"ב

 

הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2017

הטופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
 

 

 

מקרה כלבת מספר 2 בתן, בקיבוץ יפתח - 19.1.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_2_19-1-2020.aspxמקרה כלבת מספר 2 בתן, בקיבוץ יפתח - 19.1.20
חוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/psadim_mifal_dagim_08-01-20.aspxחוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדים
סיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2019/Pages/salmonela_betzey_hatala_11-2019.aspxסיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019