2017

משרד החקלאות מודיע על הקצאת חמש מכסות למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון, בהיקף של 500,000 ביצי מאכל.
ניתן להגיש בקשות במחוזות המשרד עד לתאריך 10.4.2017 לפי הפירוט בקול הקורא המצ"ב

 

הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2017

הטופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
 

 

 

הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי