2017

משרד החקלאות מודיע על הקצאת חמש מכסות למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון, בהיקף של 500,000 ביצי מאכל.
ניתן להגיש בקשות במחוזות המשרד עד לתאריך 10.4.2017 לפי הפירוט בקול הקורא המצ"ב

 

הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2017

הטופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
 

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019