2017

​​​​הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת  לר​​בעון 3 לשנת 2017  (עבור החודשים: יולי, אוגוסט, ספטמבר 2017​)

לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998 


ביצי מאכל: מחיר בסיס עפ"י תחשיב עלויות היצור בשער המשק
    עלות תחשיבית באג' לביצה  37.59
פטם: מחיר בסיס עפ"י תחשיב עלויות היצור בשער המשק
         עלות תחשיבית בש"ח לטון חי: 6,791הודעה סובסידיה חתומה רבעון 3 2017.pdf (לא נגיש, טקסט נגיש בדף האינטרנט לעיל)​

שעורי סובסידייה לחוק הגליל פטם וביצים רבעון יולי 2017מעודכן.pdf (נגיש)


​ 

​​

 

 

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות
מחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fruits_price.aspxמחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"ב