2017

​​​משרד הבריאות, שרות המזון הארצי , פרסם קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים.

המסמך הוכן בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר על מנת להקל על עסקים קטנים הנלווים לפעילות החקלאית בתהליך קבלת רישיון יצרן.

ניתן לשלוח הערות למסמך עד סוף אוגוסט 2017 
לדוא"ל:
shay.chen@moh.gov.il

מצורף המסמך 

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות