2017

​​​משרד הבריאות, שרות המזון הארצי , פרסם קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים.

המסמך הוכן בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר על מנת להקל על עסקים קטנים הנלווים לפעילות החקלאית בתהליך קבלת רישיון יצרן.

ניתן לשלוח הערות למסמך עד סוף אוגוסט 2017 
לדוא"ל:
shay.chen@moh.gov.il

מצורף המסמך 

 

 

נוהל בדיקה ושחרור גפן מאכל / יין לאחר ניקויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_geffen.aspxנוהל בדיקה ושחרור גפן מאכל / יין לאחר ניקוי
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_01_2020.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר 2020
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים