2017

​​​משרד הבריאות, שרות המזון הארצי , פרסם קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים.

המסמך הוכן בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר על מנת להקל על עסקים קטנים הנלווים לפעילות החקלאית בתהליך קבלת רישיון יצרן.

ניתן לשלוח הערות למסמך עד סוף אוגוסט 2017 
לדוא"ל:
shay.chen@moh.gov.il

מצורף המסמך 

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
משרד החקלאות פותח קורס "כלכלה בחקלאות" לסיוע כלכלי לחקלאים ביום שאחריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/economy_course.aspxמשרד החקלאות פותח קורס "כלכלה בחקלאות" לסיוע כלכלי לחקלאים ביום שאחרי