2017

​​​משרד הבריאות, שרות המזון הארצי , פרסם קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים.

המסמך הוכן בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר על מנת להקל על עסקים קטנים הנלווים לפעילות החקלאית בתהליך קבלת רישיון יצרן.

ניתן לשלוח הערות למסמך עד סוף אוגוסט 2017 
לדוא"ל:
shay.chen@moh.gov.il

מצורף המסמך 

 

 

סיכום נתוני סלמונלה בהטלה - פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_metilot.aspxסיכום נתוני סלמונלה בהטלה - פברואר 2020
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
הודעה ללולנים, מרץ 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_3_2020.aspxהודעה ללולנים, מרץ 2020