2017

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת 
לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998

אני מודיע בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998 , כי העלות התחשיבית המעודכנת ליום ה' ניסן התשע"ז (1 אפריל 2017) היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל  - 37.78 אגורות;
לייצור טון פטמים   -  6,856 שקלים חדשים.

 

ד"ר אסף לוי

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון, גורמי ייצור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת (טקסט נגיש נמצא בגוף ההודעה)

שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017

 

 

מחירי תוצרת הארץ - כתובת חדשה לאתר ולאפליקציהhttps://www.moag.gov.il/subject/price_agricultural_produce/Pages/site-and-application.aspxמחירי תוצרת הארץ - כתובת חדשה לאתר ולאפליקציה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
מחירי הירקות והפירות ירדו השבוע משמעותית לעומת שבוע שעברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/prices_rosh_hashana.aspxמחירי הירקות והפירות ירדו השבוע משמעותית לעומת שבוע שעבר