2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם להערות הציבור של מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2018. 
את ההערות  יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il 
מועד הגשת הערות סופי: י"ב כסלו תשע"ח, 30 בנובמבר 2017 בשעה 13:00.
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.