​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם בשנית להערות הציבור של מבחני תמיכה לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית  לשנת 2018. 

את ההערות יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il ​

המועד סופי להגשת הערות: י"ג  תמוז תשע"ח, 26 יוני 2018 בשעה 13:00.
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.
                                                

 

 

נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות