​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם בשנית להערות הציבור של מבחני תמיכה לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית  לשנת 2018. 

את ההערות יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il ​

המועד סופי להגשת הערות: י"ג  תמוז תשע"ח, 26 יוני 2018 בשעה 13:00.
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.
                                                

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020