​​​​​​

 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
הארכת מועד בדיקת פעילות חקלאים להמלצת עובדים זרים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/ovdim_zarim2019.aspxהארכת מועד בדיקת פעילות חקלאים להמלצת עובדים זרים לשנת 2019
מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/2019_Young_farmers.aspxמבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Tmicha_Volunteers_Agriculture.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/haktzaa_2019.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019 – הודעה לציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Tmicha_Shtachim_Ptuchim.aspxטיוטת תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019 – הודעה לציבור
קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Kol_Kore_Michshot.aspxקול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2018
קול קורא לקבלת מידע לשמיטת תשפ"ב 2021-2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/shmita.aspxקול קורא לקבלת מידע לשמיטת תשפ"ב 2021-2017
הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לתוספת להקצאת מים שפירים במערכת הארצית לשנת 2018 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/haaracha_maim_shapirim.aspxהודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לתוספת להקצאת מים שפירים במערכת הארצית לשנת 2018
הודעה על תיקון ההקצאה של מים אחרים של צרכני מפעל השבה והודעה על אפשרות להגשת בקשה לקבלת תוספת מים אחרים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/tikun_haktzaa.aspxהודעה על תיקון ההקצאה של מים אחרים של צרכני מפעל השבה והודעה על אפשרות להגשת בקשה לקבלת תוספת מים אחרים לשנת 2018
טיוטת נוהל תמיכה בצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית אשר ויתרו על מכסת מים בשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/draft_tmicha_aziva.aspxטיוטת נוהל תמיכה בצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית אשר ויתרו על מכסת מים בשנת 2018
טיוטת נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצבת המים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/draft_tmicha_meshakim.aspxטיוטת נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצבת המים לשנת 2018
מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/adifut_leumit_2018.aspxמבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2018
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבולhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/tmicha_kabul.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול
הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hakzaa_2019.aspxהודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS
עדכון - חוברת איסוף נתונים לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/mifkad_ovdim_zarim1.aspxעדכון - חוברת איסוף נתונים לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור
הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxהודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Volunteers_2018.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2018
הודעה לציבור החקלאים במערכת הארצית בעניין הפחתת הכמות בהקצאות המים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Water_allocations.aspxהודעה לציבור החקלאים במערכת הארצית בעניין הפחתת הכמות בהקצאות המים לשנת 2018
העסקת עובדי חקלאות עונתיים מסרילנקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/srilanca_workers.aspxהעסקת עובדי חקלאות עונתיים מסרילנקה
טיוטת מבחנים למתן תמיכות לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית תשע"ח (2018) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/education_agriculture_draft.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית תשע"ח (2018) - להערות הציבור
ריכוז הערות הציבור לתזכירי תקנות המים, התשע"ח - 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/answer_for_water_regulations_draft.aspxריכוז הערות הציבור לתזכירי תקנות המים, התשע"ח - 2018
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/michsot_hatala_megadlim_2018.aspxהקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018