משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם להערות הציבור של מבחני תמיכה בפעילות צעירים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2018. 

את ההערות יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il 

המועד סופי להגשת הערות: כ"ד ניסן תשע"ח, 9 באפריל 2018 בשעה 13:00.
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020