משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם להערות הציבור של מבחני תמיכה בפעילות צעירים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2018. 

את ההערות יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il 

המועד סופי להגשת הערות: כ"ד ניסן תשע"ח, 9 באפריל 2018 בשעה 13:00.
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

 

 

נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות