​​קול קורא להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018 למכסות בהיקף כולל של עד 65 מכסות אישיות למגדלים חדשים, שיחולקו כך:
1. עשר מכסות למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בלבד;
2. 55 מכסות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות.

את הבקשה, על נספחיה, יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום ראשון, ה- 4.03.2018, לידי ועדת המכסות בכתובת: המועצה לענף הלול, רח' קפלן 2,  תל אביב. 
בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן – אגף תכנון וכלכלה בטל':  03-6083279  או בפקס: 03-6083283. 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020