​​קול קורא להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018 למכסות בהיקף כולל של עד 65 מכסות אישיות למגדלים חדשים, שיחולקו כך:
1. עשר מכסות למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בלבד;
2. 55 מכסות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות.

את הבקשה, על נספחיה, יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום ראשון, ה- 4.03.2018, לידי ועדת המכסות בכתובת: המועצה לענף הלול, רח' קפלן 2,  תל אביב. 
בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן – אגף תכנון וכלכלה בטל':  03-6083279  או בפקס: 03-6083283. 

 

נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות