​התאריך האחרון להגשת הצהרת החקלאי לקראת המלצת הקצאות עובדים זרים לשנת 2019 (נספח א'), חל ביום 4 באוקטובר 2018. 

בעקבות פניות רבות של חקלאים אשר לא עלה בידם להגיש את נספח א' במועד, הוחלט לאפשר הגשה מאוחרת של הנספח לצורך בדיקת מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להקצאת עובד זר לשנת 2019.

הודעת הארכה על בדיקת פעילות חקלאים לשנת 2019

נספח א' - הצהרת חקלאי ​

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020