​במהלך החודשים יוני-יולי 2019 רשות מרעה באגף לגורמיי ייצור פתחה בתהליך שיתוף ציבור המגדלים במרעה שדן בסוגיות של מדיניות, תהליך וועדת השכרות ותהליך הקמת תשתיות.
שיתוף הציבור התקיים בשני מוקדים- באזור הצפון ובאזור המרכז וכלל שני חלקים: חלק ראשון של הרצאות קצרות וחלק שני של פנל בו ניתנה למגדלים הזדמנות לשאול ולהעלות סוגיות בוערות בפני נציגים של כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לרשות מרעה.

אנו רוצות בהזדמנות זאת להודות לכל המשתתפים בכנס ולשבח את שיתוף הפעולה הפורה שבזכותו שיתוף הציבור היה מוצלח.
אנו תקווה שכנס זה יהוו את יריעת הפתיחה לתהליכים דומים בעתיד ולקידום ענף המרעה בישראל

 

 

התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה - עדכוניםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/herum_susim.aspxהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה - עדכוניםישראל נמצאת בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה. לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום באורוות, למגדלים ורופאי סוסים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקוום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.
התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/pinot_hay.aspxהתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהעם כניסת תקנות החירום לתוקף בשל התפשטות נגיף קורונה: המשרד להגנת הסביבה והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מנחים מתקנים שבהם מוחזקים בעלי חיים כיצד להבטיח את רווחתם גם בעת הזו.
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_3_2020.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020