​במהלך החודשים יוני-יולי 2019 רשות מרעה באגף לגורמיי ייצור פתחה בתהליך שיתוף ציבור המגדלים במרעה שדן בסוגיות של מדיניות, תהליך וועדת השכרות ותהליך הקמת תשתיות.
שיתוף הציבור התקיים בשני מוקדים- באזור הצפון ובאזור המרכז וכלל שני חלקים: חלק ראשון של הרצאות קצרות וחלק שני של פנל בו ניתנה למגדלים הזדמנות לשאול ולהעלות סוגיות בוערות בפני נציגים של כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לרשות מרעה.

אנו רוצות בהזדמנות זאת להודות לכל המשתתפים בכנס ולשבח את שיתוף הפעולה הפורה שבזכותו שיתוף הציבור היה מוצלח.
אנו תקווה שכנס זה יהוו את יריעת הפתיחה לתהליכים דומים בעתיד ולקידום ענף המרעה בישראל

 

 

תמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/achberet_5-12-19.aspxתמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים מיובשים של קנביס (Cannabis sativa) לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Cannabis-sativa_8-12-19.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים מיובשים של קנביס (Cannabis sativa) לתעשייה
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019