​במהלך החודשים יוני-יולי 2019 רשות מרעה באגף לגורמיי ייצור פתחה בתהליך שיתוף ציבור המגדלים במרעה שדן בסוגיות של מדיניות, תהליך וועדת השכרות ותהליך הקמת תשתיות.
שיתוף הציבור התקיים בשני מוקדים- באזור הצפון ובאזור המרכז וכלל שני חלקים: חלק ראשון של הרצאות קצרות וחלק שני של פנל בו ניתנה למגדלים הזדמנות לשאול ולהעלות סוגיות בוערות בפני נציגים של כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לרשות מרעה.

אנו רוצות בהזדמנות זאת להודות לכל המשתתפים בכנס ולשבח את שיתוף הפעולה הפורה שבזכותו שיתוף הציבור היה מוצלח.
אנו תקווה שכנס זה יהוו את יריעת הפתיחה לתהליכים דומים בעתיד ולקידום ענף המרעה בישראל

 

 

הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-17-2-2020.aspxאירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20
ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.