​במהלך החודשים יוני-יולי 2019 רשות מרעה באגף לגורמיי ייצור פתחה בתהליך שיתוף ציבור המגדלים במרעה שדן בסוגיות של מדיניות, תהליך וועדת השכרות ותהליך הקמת תשתיות.
שיתוף הציבור התקיים בשני מוקדים- באזור הצפון ובאזור המרכז וכלל שני חלקים: חלק ראשון של הרצאות קצרות וחלק שני של פנל בו ניתנה למגדלים הזדמנות לשאול ולהעלות סוגיות בוערות בפני נציגים של כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לרשות מרעה.

אנו רוצות בהזדמנות זאת להודות לכל המשתתפים בכנס ולשבח את שיתוף הפעולה הפורה שבזכותו שיתוף הציבור היה מוצלח.
אנו תקווה שכנס זה יהוו את יריעת הפתיחה לתהליכים דומים בעתיד ולקידום ענף המרעה בישראל

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019