​במהלך החודשים יוני-יולי 2019 רשות מרעה באגף לגורמיי ייצור פתחה בתהליך שיתוף ציבור המגדלים במרעה שדן בסוגיות של מדיניות, תהליך וועדת השכרות ותהליך הקמת תשתיות.
שיתוף הציבור התקיים בשני מוקדים- באזור הצפון ובאזור המרכז וכלל שני חלקים: חלק ראשון של הרצאות קצרות וחלק שני של פנל בו ניתנה למגדלים הזדמנות לשאול ולהעלות סוגיות בוערות בפני נציגים של כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לרשות מרעה.

אנו רוצות בהזדמנות זאת להודות לכל המשתתפים בכנס ולשבח את שיתוף הפעולה הפורה שבזכותו שיתוף הציבור היה מוצלח.
אנו תקווה שכנס זה יהוו את יריעת הפתיחה לתהליכים דומים בעתיד ולקידום ענף המרעה בישראל

 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.