​מאז שנת 2016 יחידת השטחים הפתוחים (רשות המרעה) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדמת תכנית חדשנית למיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה אשר מלווה בפיילוט מעשי באזור הצפון

במהלך שנת 2016-2017 ישב צוות היגוי רחב המלווה באנשי מקצוע ממשרד החקלאות, חוקרים ממכון וולקני, אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה וגופים שונים ובחנו היבטים הקשורים במושג כושר נשיאה בשטחי מרעה וברכיבים הנדרשים להערכה שלו במטרה לייצר תכנית מיפוי הנשענת על מתודולוגית מיפוי קבועה ומתקדמת טכנולוגית, להלן - תכנית מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה המוצגת לפניכם. התכנית נכתבה ונערכה בשיתוף וע"י ד"ר דניאל מדר מחברת SP Interface

בימים אלו אנו נמצאים בתכנון מפורט של סקר דיגום קרקעי ובהמשך ביצועו במשקים נבחרים.
התכנית מתבצעת במימון של הקרן לשטחים פתוחים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תודתנו נתונה לכל צוות ההיגוי ולמגדלים העוסקים במלאכה, תודה מיוחדת לפרופסור נעם זליגמן ז"ל.

תוכנית עבודה - מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה

 

 

מקרה כלבת מספר 2 בתן, בקיבוץ יפתח - 19.1.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_2_19-1-2020.aspxמקרה כלבת מספר 2 בתן, בקיבוץ יפתח - 19.1.20
חוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/psadim_mifal_dagim_08-01-20.aspxחוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדים
סיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2019/Pages/salmonela_betzey_hatala_11-2019.aspxסיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019