בהמשך לפרסומים מיום 2.1.19 ומיום 1.7.19, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להבהיר כי לאור הקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), התשע"ח - 2018 עומדות בתוקפן, והתכנון בענף הלול ממשיך בשנת 2020 בהתאם לתקנות אלה, גם לאחר הבחירות העתידיות לכנסת ה- 23, ובהתאם למועדים הקבועים בחוק היסוד - עד לתום שלשה חודשים מיום כינוס הכנסת החדשה. 
לנוכח האמור, גידול מטילות על ידי מי שאינו בעל מכסה או ייצור ביצי מאכל  מעבר למכסה שנקבעה למגדל ושיווקן מהווה הפרה של חוק המועצה לענף הלול, על כל המשתמע מכך. 

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020