בהמשך לפרסומים מיום 2.1.19 ומיום 1.7.19, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להבהיר כי לאור הקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), התשע"ח - 2018 עומדות בתוקפן, והתכנון בענף הלול ממשיך בשנת 2020 בהתאם לתקנות אלה, גם לאחר הבחירות העתידיות לכנסת ה- 23, ובהתאם למועדים הקבועים בחוק היסוד - עד לתום שלשה חודשים מיום כינוס הכנסת החדשה. 
לנוכח האמור, גידול מטילות על ידי מי שאינו בעל מכסה או ייצור ביצי מאכל  מעבר למכסה שנקבעה למגדל ושיווקן מהווה הפרה של חוק המועצה לענף הלול, על כל המשתמע מכך. 

 

 

הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות