נוהל התמיכה בעובדים ישראלים שפורסם, פורסם ל-3 שנים בכפוף לתקציב כל שנה.
השנה פרסמנו לחקלאים ריענון על הנוהל והגשת בקשות בהתאם לתקציב, גם בכפוף לתקציב לצערנו, פעילות זו לא תוקצבה לשנת 2019 במסגרת סדרי העדיפות של הנהלת המשרד.


 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspxהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020