נוהל התמיכה בעובדים ישראלים שפורסם, פורסם ל-3 שנים בכפוף לתקציב כל שנה.
השנה פרסמנו לחקלאים ריענון על הנוהל והגשת בקשות בהתאם לתקציב, גם בכפוף לתקציב לצערנו, פעילות זו לא תוקצבה לשנת 2019 במסגרת סדרי העדיפות של הנהלת המשרד.


 

 

הודעה ללולנים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_7_19.aspxהודעה ללולנים, יולי 2019
הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_2_14-07-19.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19
עדכון השירותים הווטרינריים בעקבות מקרי קטרת העור האחרונים - 11.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_11-7-19.aspxעדכון השירותים הווטרינריים בעקבות מקרי קטרת העור האחרונים - 11.7.19