2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2020.

בקשות התמיכה לשנת 2020, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה בלבד, באתר האינטרנט שכתובתו: www.gov.il  - פורטל תמיכות 

פרטי איש קשר: עוזי שץ טלפון: 03-9485269, 050-6241415  ובמייל: uzis@moag.gov.il.


חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013, הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל  תמיכות המרכב"ה, מחויבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך מוצע לפעול להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים בהקדם האפשרי. 
גופים אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות, מוזמנים לפנות לבירור מול איש הקשר כמפורט לעייל על מנת לקבל הנחיות מתאימות. 

במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות אל מרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.
לתשומת לבכם, כיוון ההגשה נערכת במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס – על כן מומלץ להזדרז ולהגיש את הטפסים בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון.

 בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך יד' בחשון תשפ"א, 1 בנובמבר 2020 (יום א' בשבוע), בשעה 24:00. 


למען הסר ספק, בקשת תמיכה אשר תוגש באיחור או שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי מבחני התמיכה ואת כל הטפסים הנדרשים באוגדן הטפסים המצורף – תדחה על הסף. 


 

 

נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Support_open_spaces_2021.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים
נוהל תמיכה מפעלים אזוריים בעמק המעיינות הסכם המים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_,mekha.aspxנוהל תמיכה מפעלים אזוריים בעמק המעיינות הסכם המים לשנת 2021