2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2020.

בקשות התמיכה לשנת 2020, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה בלבד, באתר האינטרנט שכתובתו: www.gov.il  - פורטל תמיכות 

פרטי איש קשר: עוזי שץ טלפון: 03-9485269, 050-6241415  ובמייל: uzis@moag.gov.il.


חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013, הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל  תמיכות המרכב"ה, מחויבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך מוצע לפעול להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים בהקדם האפשרי. 
גופים אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות, מוזמנים לפנות לבירור מול איש הקשר כמפורט לעייל על מנת לקבל הנחיות מתאימות. 

במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות אל מרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.
לתשומת לבכם, כיוון ההגשה נערכת במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס – על כן מומלץ להזדרז ולהגיש את הטפסים בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון.

 בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך יד' בחשון תשפ"א, 1 בנובמבר 2020 (יום א' בשבוע), בשעה 24:00. 


למען הסר ספק, בקשת תמיכה אשר תוגש באיחור או שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי מבחני התמיכה ואת כל הטפסים הנדרשים באוגדן הטפסים המצורף – תדחה על הסף. 


 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
הודעת קול קורא בדבר השתתפות המדינה בפוליסת ביטוח נזקי טבע לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/message.aspxהודעת קול קורא בדבר השתתפות המדינה בפוליסת ביטוח נזקי טבע לשנת 2021
תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021