2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות להגשת בקשות על פי מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית לשנת 2020

בקשות התמיכה לשנת 2020, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה בלבד, באתר האינטרנט שכתובתו:www.gov.il  - פורטל תמיכות 

פרטי איש קשר: עוזי שץ טלפון: 03-9485269, 050-6241415  ובמייל: uzis@moag.gov.il.

חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013, הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל  תמיכות המרכב"ה, מחויבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך מוצע לפעול להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים בהקדם האפשרי. 
גופים אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות, מוזמנים לפנות לבירור מול איש הקשר כמפורט לעייל על מנת לקבל הנחיות מתאימות. 

אם מתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות אל מרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.
לתשומת לבכם, כיוון ההגשה נערכת במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס – על כן מומלץ להזדרז ולהגיש את הטפסים בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון.

 בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך י"ד בחשון תשפ"א, 1 בנובמבר 2020 (יום א' בשבוע), בשעה 24:00. 


למען הסר ספק, בקשת תמיכה אשר תוגש באיחור או שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי מבחני התמיכה ואת כל הטפסים הנדרשים באוגדן הטפסים המצורף – תדחה על הסף. 

מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים לחינוך ועבודה חקלאית באיזורי עדיפות לאומית


אוגדן טפסים

 

 

סלמונלה בעופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/salmonela_ofot.aspxסלמונלה בעופות
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות