הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון לשנת 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/hataka_yosh_ann.aspxהקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון לשנת 2021
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2021 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/grazing2021_draft.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2021 - טיוטה להערות הציבור
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באזורי יהודה ושומרון לשנת 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsot_yosh.aspxהקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באזורי יהודה ושומרון לשנת 2021
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspxהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות