נוהלי תמיכה

הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל המענק. הטיוטה להערות הציבור - מעודכנת ליום 31/7/16 שעה 08:00

​​​נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017  - מיום 21.09.2014

במסגרת התכנית הממשלתית האסטרטגית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה, כביטוייה בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21/9/14 (להלן ההחלטה או החלטה – 2017), הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק ההתיישבות באזור בכלל וביישובי הקו הקדמי בפרט.
ביחס לחקלאי עוטף עזה המעסיקים עובדים זרים בחקלאות, נקבע בסעיף 35 (ג) להחלטה, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יגבש ויבצע תוכנית למתן מענקים לחקלאים אלה.

 

 ניתן להעביר הערות עד ליום א', ג' אב התשע"ו, 7/8/16  לגברת יהודית כרמי, לכתובת : judit@moag.gov.il


נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 להערות הציבור

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020