נוהלי תמיכה

הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל המענק. הטיוטה להערות הציבור - מעודכנת ליום 31/7/16 שעה 08:00

​​​נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017  - מיום 21.09.2014

במסגרת התכנית הממשלתית האסטרטגית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה, כביטוייה בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21/9/14 (להלן ההחלטה או החלטה – 2017), הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק ההתיישבות באזור בכלל וביישובי הקו הקדמי בפרט.
ביחס לחקלאי עוטף עזה המעסיקים עובדים זרים בחקלאות, נקבע בסעיף 35 (ג) להחלטה, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יגבש ויבצע תוכנית למתן מענקים לחקלאים אלה.

 

 ניתן להעביר הערות עד ליום א', ג' אב התשע"ו, 7/8/16  לגברת יהודית כרמי, לכתובת : judit@moag.gov.il


נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 להערות הציבור

 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020