נוהלי תמיכה

​​​​משרד החקלאות ופיתח הכפר מודיע על תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות מענק למגדלי הבקר והצאן.
כאחד מיעדי המשרד והשמירה על השטחים הפתוחים, המשרד מעודד החזקת שטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים. השמירה על השטחים מונעת שריפות, ומונעת השתלטות גורמים בלתי מורשים ותורמת לשימור שיווי המשקל האקולוגי ותרומה נופית וחברתית.

הגשת הבקשות למחוזות משרד החקלאות יתקבלו עד לתאריך: ניתן להגיש בקשות עד סוף חודש יולי (ובקשות לצמצום זאבים עד סוף חודש אוקטובר)נוהל תמיכה: שמירה על שטחים פתוחים 2017

טופס בקשה והתחייבות - מענק שטחים פתוחים - עדר הבקר לבשר במרעה, שנת 2017

טופס בקשה והתחייבות - למענק לעדרי צאן במרעה, שנת 2017

טופס בקשה למענק מרעה עונתי עדרי צאן 2017

בקשה למענק בגין השתתפות בצמצום אוכלוסיית זאבים (צייד)

טופס אישור רו"ח להיקף עדר תמיכה בבקר לבשר במרעה – 2017

טופס אישור רו"ח להיקף עדר תמיכה בצאן במרעה 2017