נוהלי תמיכה

רקע

בתאריך 18.9.19 התקיים מכרז פרי רבייה בחוות נווה יער, לפני המכרז מתקיים מבחן פרים הנמשך כ – 90 ימים, במהלך המבחן הפרים  מוחזקים בתנאים שווים בנווה יער, הפרים מקבלים הזנה וטיפול שווה ונבחנים במדדים שונים כגון: עליית משקל יומית, מבחן פוריות ועוד'. מגדלי בקר המטפחים פרי רבייה המעוניינים להשתלב בהליך זה שולחים פרי רבייה למבחן הפרים.​

הגשת התמיכה

ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום חמישי  ט' חשון תש"פ, 7 בנובמבר 2019.
הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט המפורט בנוהל התמיכה המצורף:

טופס בקשה לנוהל התמיכה

עגלים מומלצים לרבייה ​​

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020