נוהלי תמיכה

רקע

בתאריך 18.9.19 התקיים מכרז פרי רבייה בחוות נווה יער, לפני המכרז מתקיים מבחן פרים הנמשך כ – 90 ימים, במהלך המבחן הפרים  מוחזקים בתנאים שווים בנווה יער, הפרים מקבלים הזנה וטיפול שווה ונבחנים במדדים שונים כגון: עליית משקל יומית, מבחן פוריות ועוד'. מגדלי בקר המטפחים פרי רבייה המעוניינים להשתלב בהליך זה שולחים פרי רבייה למבחן הפרים.​

הגשת התמיכה

ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום חמישי  ט' חשון תש"פ, 7 בנובמבר 2019.
הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט המפורט בנוהל התמיכה המצורף:

טופס בקשה לנוהל התמיכה

עגלים מומלצים לרבייה ​​

 

 

ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20
הודעה ללולנים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_july_20.aspxהודעה ללולנים - יולי, 2020