נוהלי תמיכה

רקע

בתאריך 18.9.19 התקיים מכרז פרי רבייה בחוות נווה יער, לפני המכרז מתקיים מבחן פרים הנמשך כ – 90 ימים, במהלך המבחן הפרים  מוחזקים בתנאים שווים בנווה יער, הפרים מקבלים הזנה וטיפול שווה ונבחנים במדדים שונים כגון: עליית משקל יומית, מבחן פוריות ועוד'. מגדלי בקר המטפחים פרי רבייה המעוניינים להשתלב בהליך זה שולחים פרי רבייה למבחן הפרים.​

הגשת התמיכה

ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום חמישי  ט' חשון תש"פ, 7 בנובמבר 2019.
הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט המפורט בנוהל התמיכה המצורף:

טופס בקשה לנוהל התמיכה

עגלים מומלצים לרבייה ​​

 

 

פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/michsot_beizim_2020.aspxמכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020
סיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2019/Pages/salmonela_betzey_hatala_11-2019.aspxסיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019