נוהלי תמיכה

רקע

בתאריך 18.9.19 התקיים מכרז פרי רבייה בחוות נווה יער, לפני המכרז מתקיים מבחן פרים הנמשך כ – 90 ימים, במהלך המבחן הפרים  מוחזקים בתנאים שווים בנווה יער, הפרים מקבלים הזנה וטיפול שווה ונבחנים במדדים שונים כגון: עליית משקל יומית, מבחן פוריות ועוד'. מגדלי בקר המטפחים פרי רבייה המעוניינים להשתלב בהליך זה שולחים פרי רבייה למבחן הפרים.​

הגשת התמיכה

ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום חמישי  ט' חשון תש"פ, 7 בנובמבר 2019.
הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט המפורט בנוהל התמיכה המצורף:

טופס בקשה לנוהל התמיכה

עגלים מומלצים לרבייה ​​

 

 

סלמונלה בעופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/salmonela_ofot.aspxסלמונלה בעופות
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות