נוהלי תמיכה

​​​

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2020 – הודעת עדכון - מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/havara_tofes_1220.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2020 – הודעת עדכון - מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220
הבהרה בנושא מגדל חדש ותמיכה בפרי רבייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/havara_megadel_chadash.aspxהבהרה בנושא מגדל חדש ותמיכה בפרי רבייה
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/mitnadvim_tmicha.aspxמבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה)
טיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_in_an_emergency.aspxטיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבור
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/shtachim_ptuchim_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/noal_tmiha_mitnadvim.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019
עדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_kitzuz_maim.aspxעדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018
נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_maim_2018.aspxנוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018
נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבולhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_kabul.aspxנוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_israelim_2017_2019.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_shtacim_ptuchim.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2018
נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון) אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maale_kineret.aspxנוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון) אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017
נוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_ovdim_zarim_2017.aspxנוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_mitnadvim_bechaklaut_2017.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maim_2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017
נוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Tmich_Shtachim_Ptuchim2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017
נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Matan_Maanakim_Hachlata2017.aspxנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014
עדכון נוהל תמיכה: העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_ois_sofi.aspxעדכון נוהל תמיכה: העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.
נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Hechzer_Mas_Maasikim31072016.aspxנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 - טיוטה להערות הציבורהודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל המענק. הטיוטה להערות הציבור - מעודכנת ליום 31/7/16 שעה 08:00
נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_oz_onatim_2016_2108.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016
נוהל תמיכה למגדלי זיתים לשמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_zeitim_leshemen.aspxנוהל תמיכה למגדלי זיתים לשמן
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_zarim_gush_katif_2016.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016