נוהלי תמיכה

​במסגרת התכנית האסטרטגית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה, כפי שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014, הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתישבות באזור בכלל, ובישובי הקו הקדמי סביב רצועת עזה בפרט.
המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל כנספח 1, עד ליום א' ה 17.5.2015 לידי גברת תמי שאולקר, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכתובת מרכז חקלאי אזורי גילת, לפי הנחיות בנוהל המצורף.

נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה