נוהלי תמיכה

נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול

הקובץ מונגש, ​לקבלת טופס נגיש ​ניתן לפנות למייל HanaT@moag.gov.il​