נוהלי תמיכה

עדכון 

ניתנת הארכה של תוקף ההגשת הבקשות עד ליום 24.10.18. לוח הזמנים של התשלומים ידחה בהתאם.

נוהל תמיכה​ במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018

​פרסום ראשון ב 22/8/2018

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור