נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות למתן תמיכה לחקלאים במערכת הארצית אשר ישיבו את הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018.

רקע לתמיכה ומטרתה
לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל בכלל והמחסור החריף במים שפירים במערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה לפי חוק המים, התשי"ט – 1959, על קיצוץ כמות המים המוקצית לחקלאות באזור המערכת הארצית לשנת 2018. בעקבות כך הגיע המשרד להסכם עם משרד האוצר ורשות המים, להעניק תמיכה לצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית כהגדרתה להלן בנוהל זה, אשר יתגייסו לסייע למשק המים ויוותרו על הקצאת המים השפירים שלהם, כולה או חלקה. 

מועד הגשת בקשות עד לתאריך 12.9.2018.

 

 

משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה